Horaris i tarifes

HORARIS
El nostre centre està obert de dilluns a divendres des de les 7:30h del matí fins a les 10:00h de la nit.
Contacta amb nosaltres per concretar horaris de classe.

PREUS PILATES
Sessions Pre pilates: 3 classes privades 66 €.

Classes grup de 50 minuts
Grup de 5 persones 1 dia setmana 55 € / mes
Grup de 5 persones 2 dies setmana 99 € / mes

Classes privades Happy hour (10h a 17h PM)
Abonament de 10 sessions. 27,50 € / classe
Classes privades hora punta ( 7h a10h AM – 6h a 10h PM)
Abonament de 10 sessions 33 € / classe

PREUS POWER PLATE Classes privades de 30 minuts
1 dia a la setmana 35 € / mes
2 dies a la setmana 60 € / mes

NORMES DEL CENTRE
Reserva i cancel.lació de sessions:
·La reserva de sessions es farà en funció de la disponibilitat horaria.
·El Pre Pilates, les classes de grup i els abonaments es pagan al reservar la primera sessió a recepció.
·Les classes de grup es podràn recuperar, si hi ha disponibilitat en un altre i s’avisa amb antel.lació.
·Per a les classes privades i semiprivades (duo) es imprescindible concertar hora.
·Per a la cancel.lació de les classes privades i semiprivades s’ha d’avisar amb 24 hores d’antel.lació.
·En cas contrari es descomptarà la sessió.

Pagaments:
Les mensualitats s’abonaran durant la primera setmana del mes mitjantçant domiciliació bancària. En cas contrari, no es podrà fer ús de les instal.lacions.
Per donar-se de baixa s’haurà d’avisar amb una setmana d’antel.lació abans de finalitzar el mes.

Altres normes del centre:
·Exigim puntualitat. Passats 10 minuts de l’inici de la classe no es permetrà l’entrada per evitar lessions, aprofitar el màxim la classe i per respecte al treball dels companys.
·Si tens alguna lessió, per petita que sigui, comenta-la a l’instructor. Així podrà tenir-ho en compte durant la classe. Si la lessió és greu, et demanarem una autorització del metge que et permeti fer pilates. Tota lessió causada per imprudència de l’alumne serà responsabilitat del mateix.
·Si estàs embaraçada, ens encantarà que et sentis millor amb les nostres classes. Només per motius de seguretat, hauràs d’esperar que passi el primer trimestre del teu embaràs, a més de portar una autorització del teu ginecòleg per realitzar pilates.
·Es recomana fer classe amb roba esportiva còmoda, sense rellotges, pulseres i cadenes.
·Es recomanable l’us de la tovallola.
·Per evitar molèsties no es pot fer ús del mòbil al centre.