El Mètode

El mètode Pilates es, a l’actualitat, una de les activitats físiques més sol.licitades i amb més creixement en numero de practicants a tot el mon. Això es degut als nombrosos beneficis que aporta al cos i la ment.

El mètode va ser creat i desenvolupat per l’alemany Joseph Pilates (1880- 1967). Aprofitant els seus coneixements de diferents especialitats com la gimnàstica, traumatologia, ioga, activitats físiques de grecs i romans, boxa, natació, etc., Pilates va crear el seu mètode durant la I Guerra Mundial. El va sorpendre a Londres, per la qual cosa va ser confinat a un camp d’internament. Lloc en el que va començar a rehabilitar ferits que no es podien moure del llit. Anys després, al 1926, es va instal.lar a Nova York on va desenvolupar i perfeccionar la seva tècnica. Així mateix també va idear les diferents màquines (reformer, cadillac, lader barrel, chair, etc.) per preparar el cos de cara al treball físic.

Pilates es un sistema d’exercici fisic destinat a: enfortir, estirar i equilibrar el cos.
Es centra en enfortir la musculatura profunda i la musculatura superficial per mantenir l’equilibri corporal i donar estabilitat i fermesa a la columna vertebral. Per la qual cosa es molt utilitzat com a teràpia de rehabilitació, prevenció i curació del dolor d’esquena.

Els exercicis de Pilates estàn fonamentalment basats en moviments controlats, molt concients i coordinats amb la respiració. Tenen la finalitat de afavorir un cos armoniòs, fort i flexible. El seu elevat grau de tecnicisme fa que sigui més important una correcta execució que el nombre de repeticions. El que es vol aconseguir es enfortir la musculatura abdominal, conjuntament amb la musculatura del sol pèlvic i lumbar, per tal que en conjunt actuïn com un sistema de subjecció de la columna vertebral.

Es un treball molt personalitzat, es realitza en classe privada o en grups reduïts de màxim 5 persones amb l’assistencia d’un professor durant tota la sessió. Aixó es degut, com es descriu anteriorment, a la necessitat de realitzar correctament els exercisis a fi de trobar els beneficis i evitar lessions causades per un treball incontrolat.

Avui día Pilates s’ha estés arreu del mon i la seva gran popularitat respòn tant als seus excel.lents resultats, com també al fet que ès practicat per personatges famosos de l’esport, la dansa, música o el cinema.

Beneficis
Els principals beneficis que aporta el mètode son:
·Redueix el dolor d’esquena.
·Augmenta la força i la flexibilitat.
·Estilitza el cos i aplana el ventre.
·Millora la postura corporal.
·Es un treball preventiu per evitar lesions.

Durant les nostres sessions de Pilates combinem el treball sobre les màquines (reformer, chair, lader barrel, etc.) que el propi Joseph Pilates va dissenyar, i el treball a terra amb petits aparells també ideats per ell (magic circle, spine corrector, etc).

Joseph Pilates

Joseph Pilates

pilates anatic